ZARZĄD

Dariusz Misiurek zatrudnienie: PGE Dystrybucja S.A. wykształcenie: mgr Ekonomii UMCS specjalność organizacja i zarządzanie mgr Politologii UMCS specjalność ustrojowa studia podyplomowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa SGH w Warszawie zarządzanie rynkiem energii…